Skip Ribbon Commands
Skip to main content

18552 - MASTER EXPERT TECHNICAL PRODUCT MANAGER

Bundan çeyrek asır önce, tüm Türkiye’yi birbirine bağlama hayaliyle çıktık yola. Bugün on binler olduk, güzel yurdumuzun her noktasına dolduk ve taştık dünyaya! Dokunduğumuz herkesi birbirine, hayata bağlamaya... Biliyoruz ki bizim için tek sınır, hayallerimiz. Bunun için Turkcell’i Turkcell yapanlara, harika bir çalışma ortamının ötesinde bir imkan sunuyoruz: Hayallerini gerçekleştirme imkanını. Senin de büyük hayallerin varsa, Var mısın hayata bağlamaya?

Küçükyalı Süresiz Uzman
Başvur

Kimsiniz ?

 • • Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği veya Bilgi Teknolojileri bölümlerinden mezun,
 • • Dijital ürün yönetimi alanında en az 4 yıl tecrübesi olan,
 • • Tercihen eSIM/SIM/M2M/IoT konularında ürün yönetimi tecrübesi bulunan,
 • • Agile ve özellikle Scrum pratiklerine hâkim
 • • Teknoloji konusundaki bilgi birikimi ile iş birimlerinin ihtiyaçlarını yönlendirebilen
 • • Analitik düşünme yeteneğine sahip, neden-sonuç ilişkisini kurabilen,
 • • Önceliklendirme, planlama, aksiyon takibi ve raporlamayı etkin olarak yapabilen,
 • • Yaratıcı, dinamik, dikkatli, planlı ve düzenli çalışabilen,
 • • Belirsizlikleri ve hızlı değişimleri yönetebilen, çözüm odaklı ve yeniliklere açık,
 • • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri gelişmiş, ikna ve koordinasyon kabiliyeti yüksek,
 • • Pozisyon yabancı iş ortaklarımız ile yazılı ve sözlü iletişim gerektirdiği için iyi seviyede İngilizce bilen,
 • • İyi bir takım oyuncusu olan.

Neler Yapacaksınız?

 • • Turkcell eSIM, SIM ve Cihaz Yönetimi ekibinde çalışır,
 • • Scrum takımı içerisinde çevik çalışma prensipleri ile çalışır.,
 • • Turkcell eSIM/SIM/M2M servisleri için stratejilerin oluşturulması, teknik yol haritalarının belirlenmesi,
 • • eSIM, RSP, SIM, M2M, IoT teknolojilerindeki gelişmelerin takip edilmesi,
 • • Görev alanına giren servisler ile ilgili gerçekleştirilen backend, web ve mobil uygulama etkileşimli projelerin, talep yönetimi, talep olgunlaştırma, analiz ve kalite güvence süreçlerinin sürdürülmesi,
 • • İç ve dış müşterilerin ihtiyaçlarına ve iş birimlerinin önceliklerine göre ön değerlendirmelerin, teknik fizibilitelerin yapılması, iş birimlerinin yönlendirilmesi ve çalışma planlarının oluşturulması,
 • • Müşteri ihtiyacını analiz edip doğru ürünlerle teknik mimari çözümün oluşturulması,
 • • İş analizlerinin yapılması, ilgili birimler (Hukuk, Finans, Fraud, Gelir Güvencesi & Bilgi Güvenliği) ile mutabakatın sağlanması, ihtiyaçların ve süreçlerin tanımlanması,
 • • Teknik analizlerin yapılması, analiz faz lideri olunan projelerde diğer analiz çalışmalarının koordine ve konsolide edilmesi,
 • • UX/UI ile ilgili çalışmaların ajans ve tasarım ekipleriyle birlikte gerçekleştirilmesi,
 • • Yeni ürünler ile ilgili RFP’lerin hazırlanması, Proof of Concept çalışmalarının yürütülmesi ve ürün seçiminin yapılması,
 • • Test senaryolarının belirlenmesi, fonksiyonel testlerin yapılması ve son kullanıcı testlerinin yapılmasının sağlanması ve koordinasyonu,
 • • Sorumlu olduğu platform ve servislerin kapasite planlamasının yapılması, platform/servis KPI’larının takip edilmesi,
 • • Bilgi Güvenliği Politikaları’na göre iş ve teknik sahibi olunan bilgi varlıkları ile ilgili gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • • Sorumlusu olduğu platform ve servislerin yatırım bütçe kalemlerinin oluşturulması ve yönetilmesi,
 • • İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek olayların farkında olarak kontrol altında tutulması, İş Sürekliliği için gerekli çalışmalarının yürütülmesi,
 • • Ar-Ge rol ve sorumlulukları kapsamında akademik, teknik makaleler hazırlanması ve patent çalışmalarının yürütülmesi,
 • • Şirketin tüm hukuksal, sektörel, regülatif ve Ar-Ge merkezi süreçlerine uyumun gerçekleşmesinin sağlaması.
Son Başvuru Tarihi: 19.07.2024 Başvur